Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 23 listopada 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka, gm. Wróblew - 389 osób (miejscowości: Drzązna, Józefów, Oraczew, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Smardzew, Tworkowizna, Wągłczew, Gęsówka, Łosieniec)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez właściciela wodociągu tj. Gminę Wróblew, 98-285 Wróblew 15 stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Charłupi Wielkiej, gm. Wróblew. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 05.11.2018r. oraz 19.11.2018r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Charłupi Wielkiej, sieć – Charłupia Wielka 116, Szkoła Podstawowa, 98-285 Wróblew oraz sieć – Smardzew 51, bar „Paga”, 98-285 Wróblew nie stwierdzono przekroczeń parametru: żelaza, manganu, mętności oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka, gm. Wróblew nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 23 listopada 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew - 2157 osób (miejscowości: Bliźniew, Dziebędów, Inczew, Kobierzycko, Sędzice, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Tubądzin)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez właściciela wodociągu tj. Gminę Wróblew, 98-285 Wróblew 15 stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Słomkowie Mokrym, gm. Wróblew. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 05.11.2018r. oraz 19.11.2018r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Słomkowie Mokrym, sieć – Słomków Mokry 23, Szkoła Podstawowa, 98-285 Wróblew oraz sieć – Tubądzin 31, Zakład Ceramiki Budowlanej, 98-285 Wróblew nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 220C. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 13 listopada 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki - 5523 osoby (miejscowości: Błaszki, Borysławice, Adamki, Chrzanowice, Kokoszki, Kołdów, Kostrzewice, Kwasków, Lubanów, Maciszewice, Skalmierz, Smaszków, Woleń, Wójcice, Żelisław, Żelisław Kolonia)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Borysławicach, gm. Błaszki. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 23.10.2018r. oraz 06.11.2018r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Borysławicach, sieć – Kokoszki 13, 98-235 Błaszki oraz sieć – Przedszkole, ul. Pomorska 1, 98-235 Błaszki nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 220C. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 9 października 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki - 5523 osoby (miejscowości: Błaszki, Borysławice, Adamki, Chrzanowice, Kokoszki, Kołdów, Kostrzewice, Kwasków, Lubanów, Maciszewice, Skalmierz, Smaszków, Woleń, Wójcice, Żelisław, Żelisław Kolonia)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki stwierdzono:

w punkcie zgodności sieć - Przedszkole ul. Pomorska 1, 98-235 Błaszki obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

w punkcie zgodności sieć - sieć – Kokoszki 13, 98-235 Błaszki obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 05 listopada 2018r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C – w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 03 października 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka, gm. Wróblew – 2663 osób (miejscowości: Drzązna, Józefów, Oraczew, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Smardzew, Tworkowizna, Wągłczew, Gęsówka, Łosieniec)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka, gm. Wróblew stwierdzono:

w punkcie zgodności: SUW Charłupia Wielka przekroczenie mętności na poziomie 4,6 NTU, manganu na poziomie 176 µg/l i żelaza na poziomie 420 µg/l;

w punkcie zgodności sieć – Charłupia Wielka 116, Szkoła Podstawowa przekroczenie mętności na poziomie 6,3 NTU i obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta;

punkcie zgodności sieć – Smardzew 51, bar „Paga” przekroczenie mętności na poziomie 1,6 NTU oraz obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C - powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka gm. Wróblew, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody, termin wykonania wyznaczył do dnia 14 listopada 2018r. przy zachowaniu dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych na poziomie: mętności – 2,5 NTU, manganu - 150 µg/l i żelaza - 400 µg/l.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C - powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Reklama
Reklama