Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 30 kwietnia 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew – 2 121 osób (miejscowości: Bliźniew, Dziebędów, Inczew, Kobierzycko, Sędzice, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Tubądzin)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu przedłużył termin wykonania decyzji do dnia 17 maja 2019r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C – w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 17 kwietnia 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta - 1835 osób (miejscowości: Ustków, Grzybki, Mikołajewice, Tomisławice, Socha i Socha Kolonia, Tądów Górny, Tądów Dolny, Witów, Wola Zadąbrowska, Zadąbrowie Rudunek, Zadąbrowie Wiatraki, Augustynów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 04.04.2019r. w zakresie parametrów chlor wolny, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, enterokoki, Escherichia coli, bakterie grupy coli, w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta nadaje się do spożycia przez ludzi.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIERADZU Z DNIA 12 KWIETNIA 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice - 1976 osób (miejscowości: Brąszewice, Błota, Budy, Grabostaw, Kamienniki, Piki, Gałki, Pokrzywniaki, Salamony, Sowizdrzały, Szymaszki, Trzcinka, Wiertelaki, Żuraw)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Brąszewice stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 08.04.2019r. w zakresie parametrów chlor wolny, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, enterokoki, Escherichia coli, bakterie grupy coli, w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice nadaje się do spożycia przez ludzi.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIERADZU Z DNIA 12 KWIETNIA 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów - 1238 osób (miejscowości: Chlewo, Chwalęcice, Świnice Kal., Sulmówek, Waliszewice, Wilkszyce)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Goszczanów stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 04.04.2019r. w zakresie parametrów chlor wolny, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, enterokoki, Escherichia coli, w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów nadaje się do spożycia przez ludzi.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIERADZU Z DNIA 05 KWIETNIA 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uników, gm. Złoczew - 2157 osób (miejscowości: Uników, Uników Poduchowny, Wandalin, Wilkołek Grójecki, Wilkołek Unikowski, Bujnów, Emilianów, Kamasze, Pieczyska, Uników Kapitulny, Kluski, Knapy)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Miejską Spółkę Komunalną w Złoczewie stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uników, gm. Złoczew. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 01.04.2019r. w zakresie parametrów manganu, żelaza i mętności w stałych punktach monitoringowych nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uników, gm. Złoczew nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama