Na mocy porozumienia pomiędzy Wojewódzką Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi a Fundacją „Gwiazda Nadziei” rozpoczęła się realizacja programów edukacyjnych:   „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?”, których celem jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz nowotworu złośliwego skóry – czerniaka. Programy adresowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych woj. łódzkiego.

Więcej o programach na stronie internetowej Fundacji: www.gwiazdanadziei.pl

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które mogą być zrealizowane w czasie 6 godzin lekcyjnych (minimum), istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji programu, jednakże górną granicą jest 12 godzin lekcyjnych. Cały program może zostać przeprowadzony w ciągu jednego dnia. W tej kwestii jest duża dowolność. Nie należy natomiast zbyt rozciągnąć w czasie realizacji programu, ponieważ jego oddziaływanie będzie mniejsze.

Więcej…

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany
w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. W II edycji programu     w roku szkolnym 2017/2018 program realizowało 28% szkół podstawowych (12903). W realizacji uczestniczyło 119877 uczniów klas IV oraz 101678 rodziców.

Więcej…

Realizowane programy profilaktyczne i akcje prozdrowotne.

1. Profilaktyka nikotynowa – Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

 Celem programu jest zmniejszenie rozmiaru inicjacji  tytoniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie świadomości dorosłych palaczy na temat skutków zdrowotnych wynikających z czynnej i biernej ekspozycji na dym tytoniowy.

  • Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” .

Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,  kiedy  przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich papierosy. Adresaci programu to dzieci w wieku 5 – 6 lat uczęszczające do przedszkoli , ich rodzice i opiekunowie.

  • Program edukacji antytytoniowej dla uczniów szkół podstawowych „Nie pal przy mnie , proszę”.

Celem programu jest uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom , że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia  oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach gdy inni ludzie przy nich palą. Adresatami programu są uczniowie  klas I- III.

  • Program profilaktyki gruźlicy i chorób Płuc „Zadbaj o swoje płuca”.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy o gruźlicy  i chorób płuc oraz wzmocnienie zachowań zdrowotnych poprzez umiejętne jej wykorzystanie. Program realizowany jest wśród uczniów szkół podstawowych.

  • „Światowy Dzień bez Tytoniu” - 31 maja 

 ( realizowanie kampanii społecznych).

  • „Światowy Dzień Rzucania Palenia” - trzeci czwartek listopada 

(realizowanie kampanii społecznych).

 2. Ogólnopolski  program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o wolny wybór jednostki i odpowiedzialność indywidualna. Adresatami programu są uczniowie klas V - VIII szkół podstawowych oraz szkoły gimnazjalne.

 4. „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”

Realizacja zadań ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS oraz zmniejszenie liczby zakażeń HIV na drodze ryzykownych zachowań. Hasło kampanii brzmi „Mam Czas Rozmawiać”. Celem kampanii jest zachęcenie do wykonania testu w kierunku HIV. Akcja skierowana jest do różnych grup społecznych.

 5. Światowy Dzień Zdrowia.

Corocznie obchodzony jest 7 kwietnia jako wydarzenie upamiętniające powstanie  Światowej Organizacji Zdrowia – WHO w 1948r. Każdego roku motyw przewodni poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie . 

b_200_150_16777215_0___images_stories_grypa.jpgGRYPA  ostatnią niekontrolowaną plagą ludzkości
Dr  Kelvin Sullivan, USA

Co to jest grypa i jak można się nią zakazić?

To ostra choroba zakaźna, którą powoduje wirus grypy, atakujący górne lub/i dolne drogi oddechowe.

Zakazić możemy się drogą kropelkową, tzn. poprzez wdychanie kropelek aerozoli, powstających podczas kichania i kaszlu osoby zakażonej.


Ile ludzi choruje i umiera z powodu grypy?
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku choruje na grypę na świecie od 330 milionów do 1,575 miliarda ludzi,

z czego umiera od 0,5 miliona do miliona. Grypa powoduje zachorowania o charakterze epidemii, które występują co roku oraz zachorowania

o charakterze pandemii, które powtarzają się co kilkanaście-kilkadziesiąt lat. Pandemie, w przeciwieństwie do epidemii, mają zasięg

ogólnoświatowy i wywoływane są przez nowy typ/podtyp wirusa grypy (np. ptasi wirus, wirus „świńskiej grypy"), na który większość populacji

nie jest uodporniona i który z łatwością przenosi się z człowieka na człowieka.

 

Więcej…

 

logo2tfTrzymaj Formę! - Ogólnopolski program edukacyjny

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” w latach 2018-2021

Założenia ogólne:

Więcej…

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama