W miesiącu czerwcu 2015r. w Warcie rozpoczęto realizację projektu pod hasłem “Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie gminy Warta”. Program realizowany przez gminę i miasto Warta jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w województwie łódzkim. Podczas imprezy podpisano umowę o współpracy pomiędzy Samorządem Miasta i Gminy Warta, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sieradzu i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Warcie na rzecz promocji picia wody z kranu, edukacji prozdrowotnej i kształtowania dobrych nawyków żywieniowych. W trakcie imprezy można było zobaczyć pokaz źródełek wodnych i zdrojów wodnych oraz spróbować wody z kranu. Wodne źródełka zostaną zainstalowane w warckich szkołach: podstawowej i gimnazjum, oprócz placówek oświatowych źródełka pojawią się także w mieście.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ramach promowania dobrych nawyków żywieniowych zaleca picie zdrowej wody dostępnej dzięki źródełkom wodnym.

 024   064 059    209 143 082

Reklama
Reklama
Reklama