Oddział Laboratoryjny Badań Epidemiologicznych PSSE w Sieradzu świadczy usługi w zakresie:

  • badania kału na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella do  książeczek badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
  • badania na skuteczność sterylizatorów (Sporal A, Sporal S, Attest 3 M)

Badania są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i zamieszczone w Zakresie Akredytacji Nr AB 708 wyd. nr 11 z dn. 14.09.2018r.

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 708

Badania wykonywane są na podstawie:

  • umowy – zlecenia   – płatność przelewem po wystawieniu faktury lub gotówką w kasie PSSE w Sieradzu
  • zleceń jednorazowych – płatność gotówką w kasie PSSE w Sieradzu w dniu dostarczenia materiału do badania

Oferta badań, cennik  oraz informacje dotyczące sposobu pobrania materiału do badań dostępne są w pokoju przyjmowania próbek.

Kał do badań przyjmowany jest w pokoju przyjmowania próbek od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 12.00, a testy do oceny skuteczności sterylizacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Odbiór wyników odbywa się w pokoju przyjmowania próbek od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Oferta badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Badań Epidemiologicznych

Reklama
Reklama
Reklama